Pomnik profesorów Politechniki Wrocławskiej

Wrocław, 2015.