Bateau De Witscacus

Szczecin, 2013 Aleja Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim, autor Karol Furyk.